Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Nhận Ngay Số đẹp ngày :28-03-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
28-03-23 Đắc Lắc
Quảng Nam
27-03-23TT Huế: 992,
Phú Yên: 147
Trúng Phú Yên551
26-03-23Kon Tum: 113,
Khánh Hòa: 750
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
396
25-03-23Đà Nẵng: 585,
Quảng Ngãi: 996,
Đắc Nông: 583
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
925
24-03-23Gia Lai: 480,
Ninh Thuận: 334
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
840
23-03-23Bình Định: 900,
Quảng Trị: 993,
Quảng Bình: 397
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
423
22-03-23Đà Nẵng: 487,
Khánh Hòa: 942
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
415
21-03-23Đắc Lắc: 907,
Quảng Nam: 046
Trúng Đắc Lắc579
20-03-23TT Huế: 419,
Phú Yên: 797
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
460
19-03-23Kon Tum: 105,
Khánh Hòa: 909
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
546
18-03-23Đà Nẵng: 844,
Quảng Ngãi: 316,
Đắc Nông: 369
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
547
17-03-23Gia Lai: 347,
Ninh Thuận: 055
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
948
16-03-23Bình Định: 124,
Quảng Trị: 537,
Quảng Bình: 887
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
408
15-03-23Đà Nẵng: 245,
Khánh Hòa: 669
Trúng Khánh Hòa566
14-03-23Đắc Lắc: 407,
Quảng Nam: 194
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
474
13-03-23TT Huế: 201,
Phú Yên: 245
Trúng Phú Yên201
12-03-23Kon Tum: 966,
Khánh Hòa: 924
Trúng Khánh Hòa779
11-03-23Đà Nẵng: 547,
Quảng Ngãi: 289,
Đắc Nông: 932
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
594
10-03-23Gia Lai: 782,
Ninh Thuận: 990
Trúng Gia Lai797
09-03-23Bình Định: 581,
Quảng Trị: 793,
Quảng Bình: 075
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
464
08-03-23Đà Nẵng: 974,
Khánh Hòa: 278
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
335
07-03-23Đắc Lắc: 444,
Quảng Nam: 022
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
469
06-03-23TT Huế: 078,
Phú Yên: 362
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
561