Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 1.000.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :03-10-23


Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
03-10-23 Đắc Lắc
Quảng Nam
02-10-23TT Huế: 967,
Phú Yên: 083
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
152
01-10-23Kon Tum: 329,
Khánh Hòa: 218
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
356
30-09-23Đà Nẵng: 160,
Quảng Ngãi: 308,
Đắc Nông: 479
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
603
29-09-23Gia Lai: 924,
Ninh Thuận: 446
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
436
28-09-23Bình Định: 220,
Quảng Trị: 800,
Quảng Bình: 257
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
431
27-09-23Đà Nẵng: 476,
Khánh Hòa: 781
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
598
26-09-23Đắc Lắc: 671,
Quảng Nam: 982
Trúng Đắc Lắc434
25-09-23TT Huế: 910,
Phú Yên: 754
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
659
24-09-23Kon Tum: 314,
Khánh Hòa: 054
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
585
23-09-23Đà Nẵng: 693,
Quảng Ngãi: 753,
Đắc Nông: 281
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
520
22-09-23Gia Lai: 412,
Ninh Thuận: 541
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
198
21-09-23Bình Định: 862,
Quảng Trị: 443,
Quảng Bình: 430
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
510
20-09-23Đà Nẵng: 744,
Khánh Hòa: 985
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
573
19-09-23Đắc Lắc: 389,
Quảng Nam: 643
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
244
18-09-23TT Huế: 515,
Phú Yên: 558
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
837
17-09-23Kon Tum: 674,
Khánh Hòa: 788
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
398
16-09-23Đà Nẵng: 201,
Quảng Ngãi: 830,
Đắc Nông: 555
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
367
15-09-23Gia Lai: 167,
Ninh Thuận: 234
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
644
14-09-23Bình Định: 352,
Quảng Trị: 168,
Quảng Bình: 776
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
935
13-09-23Đà Nẵng: 787,
Khánh Hòa: 317
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
513
12-09-23Đắc Lắc: 155,
Quảng Nam: 205
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
478
11-09-23TT Huế: 642,
Phú Yên: 125
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
247