Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Cam kết ăn 100% ngày :06-12-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Giải Tám Kết quả Theo
06-12-23 Đà Nẵng
Khánh Hòa
05-12-23Đắc Lắc: 68,
Quảng Nam: 71
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
232
04-12-23TT Huế: 48,
Phú Yên: 65
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
265
03-12-23Kon Tum: 43,
Khánh Hòa: 09
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
252
02-12-23Đà Nẵng: 49,
Quảng Ngãi: 76,
Đắc Nông: 58
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
259
01-12-23Gia Lai: 54,
Ninh Thuận: 44
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
218
30-11-23Bình Định: 29,
Quảng Trị: 96,
Quảng Bình: 70
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
237
29-11-23Đà Nẵng: 93,
Khánh Hòa: 82
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
230
28-11-23Đắc Lắc: 20,
Quảng Nam: 25
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
246
27-11-23TT Huế: 98,
Phú Yên: 32
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
211
26-11-23Kon Tum: 26,
Khánh Hòa: 97
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
253
25-11-23Đà Nẵng: 55,
Quảng Ngãi: 50,
Đắc Nông: 63
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
254
24-11-23Gia Lai: 51,
Ninh Thuận: 68
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
276
23-11-23Bình Định: 70,
Quảng Trị: 48,
Quảng Bình: 86
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
265
22-11-23Đà Nẵng: 93,
Khánh Hòa: 86
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
281
21-11-23Đắc Lắc: 93,
Quảng Nam: 12
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
246
20-11-23TT Huế: 34,
Phú Yên: 71
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
232
19-11-23Kon Tum: 56,
Khánh Hòa: 67
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
230
18-11-23Đà Nẵng: 39,
Quảng Ngãi: 73,
Đắc Nông: 89
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
234
17-11-23Gia Lai: 24,
Ninh Thuận: 15
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
257
16-11-23Bình Định: 58,
Quảng Trị: 49,
Quảng Bình: 45
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
272
15-11-23Đà Nẵng: 40,
Khánh Hòa: 05
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
227
14-11-23Đắc Lắc: 12,
Quảng Nam: 49
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
275