Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :06-12-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
06-12-23 Đà Nẵng
Khánh Hòa
05-12-23Đắc Lắc: 17,
Quảng Nam: 24
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
219
04-12-23TT Huế: 72,
Phú Yên: 93
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
287
03-12-23Kon Tum: 29,
Khánh Hòa: 39
Trúng Kon Tum245
02-12-23Đà Nẵng: 67,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 38
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
257
01-12-23Gia Lai: 04,
Ninh Thuận: 36
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
257
30-11-23Bình Định: 97,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 09
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
260
29-11-23Đà Nẵng: 58,
Khánh Hòa: 49
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
273
28-11-23Đắc Lắc: 93,
Quảng Nam: 20
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
231
27-11-23TT Huế: 19,
Phú Yên: 09
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
277
26-11-23Kon Tum: 83,
Khánh Hòa: 09
Trúng Khánh Hòa226
25-11-23Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 34,
Đắc Nông: 77
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
230
24-11-23Gia Lai: 75,
Ninh Thuận: 21
Trúng Gia Lai249
23-11-23Bình Định: 57,
Quảng Trị: 55,
Quảng Bình: 49
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
241
22-11-23Đà Nẵng: 40,
Khánh Hòa: 91
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
238
21-11-23Đắc Lắc: 04,
Quảng Nam: 39
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
276
20-11-23TT Huế: 87,
Phú Yên: 27
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
213
19-11-23Kon Tum: 06,
Khánh Hòa: 56
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
270
18-11-23Đà Nẵng: 91,
Quảng Ngãi: 61,
Đắc Nông: 24
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
214
17-11-23Gia Lai: 15,
Ninh Thuận: 96
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
265
16-11-23Bình Định: 28,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 35
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
256
15-11-23Đà Nẵng: 72,
Khánh Hòa: 02
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
264
14-11-23Đắc Lắc: 51,
Quảng Nam: 95
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
243