Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Chốt số siêu víp ngày :06-12-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đề Kết quả Theo
06-12-23 Đà Nẵng
Khánh Hòa
05-12-23Đắc Lắc: 17,
Quảng Nam: 24
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
261
04-12-23TT Huế: 72,
Phú Yên: 93
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
245
03-12-23Kon Tum: 29,
Khánh Hòa: 24
Trúng Kon Tum253
02-12-23Đà Nẵng: 67,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 38
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
258
01-12-23Gia Lai: 04,
Ninh Thuận: 01
Trúng Gia Lai284
30-11-23Bình Định: 16,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 09
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
249
29-11-23Đà Nẵng: 58,
Khánh Hòa: 49
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
262
28-11-23Đắc Lắc: 93,
Quảng Nam: 20
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
262
27-11-23TT Huế: 19,
Phú Yên: 09
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
273
26-11-23Kon Tum: 32,
Khánh Hòa: 09
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
240
25-11-23Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 34,
Đắc Nông: 10
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
251
24-11-23Gia Lai: 75,
Ninh Thuận: 88
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
225
23-11-23Bình Định: 57,
Quảng Trị: 55,
Quảng Bình: 49
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
247
22-11-23Đà Nẵng: 40,
Khánh Hòa: 91
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
237
21-11-23Đắc Lắc: 04,
Quảng Nam: 39
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
245
20-11-23TT Huế: 87,
Phú Yên: 27
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
288
19-11-23Kon Tum: 06,
Khánh Hòa: 56
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
263
18-11-23Đà Nẵng: 91,
Quảng Ngãi: 61,
Đắc Nông: 24
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
245
17-11-23Gia Lai: 15,
Ninh Thuận: 55
Trúng Gia Lai254
16-11-23Bình Định: 28,
Quảng Trị: 96,
Quảng Bình: 35
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
243
15-11-23Đà Nẵng: 72,
Khánh Hòa: 02
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
278
14-11-23Đắc Lắc: 51,
Quảng Nam: 04
Trúng Đắc Lắc236