Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu VIP: 300.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :06-12-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
06-12-23 Đà Nẵng
Khánh Hòa
05-12-23Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 1 Quảng Nam
248
04-12-23TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 4 TT Huế,
Trúng đầu 6 Phú Yên
234
03-12-23Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 3 Kon Tum,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
227
02-12-23Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 8 Đắc Nông
267
01-12-23Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
215
30-11-23Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng đuôi 0 Quảng Bình
251
29-11-23Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
236
28-11-23Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 2 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 5 Quảng Nam
274
27-11-23TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trượt286
26-11-23Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
244
25-11-23Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
252
24-11-23Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Gia Lai,
Trúng đầu 6 Ninh Thuận
211
23-11-23Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 Bình Định,
Trúng đầu 4 Quảng Trị,
Trúng đầu 8 Quảng Bình
256
22-11-23Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
246
21-11-23Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
272
20-11-23Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 Phú Yên,
Trúng đầu 3 TT Huế
286
19-11-23Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 6 Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
216
18-11-23Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 8 Đắc Nông
257
17-11-23Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 Gia Lai,
Trúng đuôi 5 Ninh Thuận
206
16-11-23Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 Bình Định,
Trúng đầu 4 Quảng Trị,
Trúng đuôi 5 Quảng Bình
268
15-11-23Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
219
14-11-23Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 Đắc Lắc,
Trúng đầu 4 Quảng Nam
255