Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 200.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :06-12-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
06-12-23 Đà Nẵng
Khánh Hòa
05-12-23Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đầu 1 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
239
04-12-23TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 TT Huế265
03-12-23Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 Kon Tum,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
229
02-12-23Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
227
01-12-23Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng đầu 3 Ninh Thuận
276
30-11-23Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 9 Quảng Bình
234
29-11-23Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
239
28-11-23Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 0 Quảng Nam
244
27-11-23TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
272
26-11-23Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 2 Kon Tum,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
222
25-11-23Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi
272
24-11-23Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
243
23-11-23Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
235
22-11-23Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
210
21-11-23Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
260
20-11-23TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 TT Huế,
Trúng đuôi 7 Phú Yên
240
19-11-23Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Kon Tum,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
251
18-11-23Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 4 Đắc Nông
234
17-11-23Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 9 Ninh Thuận
267
16-11-23Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 9 Quảng Trị,
Trúng đầu 3 Quảng Bình
248
15-11-23Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 Khánh Hòa247
14-11-23Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 5 Quảng Nam
258