Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 200.000 VNĐ

Mua Ngay Số đẹp ngày :03-10-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
03-10-23 Đắc Lắc
Quảng Nam
02-10-23TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
210
01-10-23Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 Kon Tum,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
262
30-09-23Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
240
29-09-23Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 4 Gia Lai,
Trúng đuôi 6 Ninh Thuận
239
28-09-23Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Quảng Bình,
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 0 Quảng Trị
240
27-09-23Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
257
26-09-23Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
227
25-09-23TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
267
24-09-23Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đầu 1 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
244
23-09-23Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
253
22-09-23Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đầu 1 Gia Lai232
21-09-23Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị
235
20-09-23Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
276
19-09-23Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Đắc Lắc,
Trúng đầu 4 Quảng Nam
273
18-09-23TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
225
17-09-23Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đầu 7 Kon Tum,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
231
16-09-23Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Quảng Ngãi
270
15-09-23Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
235
14-09-23Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
224
13-09-23Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
254
12-09-23Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng đầu 0 Quảng Nam
233
11-09-23TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 TT Huế,
Trúng đầu 2 Phú Yên
240