Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 400.000 VNĐ

Chốt số siêu víp ngày :28-03-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
28-03-23 Đắc Lắc
Quảng Nam
27-03-23TT Huế: 002,263,
Phú Yên: 794,012
Trượt494
26-03-23Kon Tum: 113,578,
Khánh Hòa: 750,733
Trúng 113 Kon Tum,
Trúng 750 Khánh Hòa
257
25-03-23Đà Nẵng: 585,041,
Quảng Ngãi: 996,512,
Đắc Nông: 583,566
Trúng 585 Đà Nẵng,
Trúng 996 Quảng Ngãi,
Trúng 583 Đắc Nông
286
24-03-23Gia Lai: 047,066,
Ninh Thuận: 334,058
Trúng 334 Ninh Thuận768
23-03-23Bình Định: 900,054,
Quảng Trị: 477,100,
Quảng Bình: 397,651
Trúng 900 Bình Định,
Trúng 397 Quảng Bình
395
22-03-23Đà Nẵng: 487,227,
Khánh Hòa: 249,260
Trúng 487 Đà Nẵng713
21-03-23Đắc Lắc: 907,749,
Quảng Nam: 617,637
Trúng 907 Đắc Lắc,
Trúng 617 Quảng Nam
579
20-03-23TT Huế: 419,441,
Phú Yên: 542,853
Trúng 419 TT Huế561
19-03-23Kon Tum: 105,418,
Khánh Hòa: 909,246
Trúng 105 Kon Tum,
Trúng 909 Khánh Hòa
573
18-03-23Đà Nẵng: 651,213,
Quảng Ngãi: 316,201,
Đắc Nông: 369,407
Trúng 651 Đà Nẵng,
Trúng 316 Quảng Ngãi,
Trúng 369 Đắc Nông
620
17-03-23Gia Lai: 347,597,
Ninh Thuận: 055,918
Trúng 347 Gia Lai,
Trúng 055 Ninh Thuận
634
16-03-23Bình Định: 223,358,
Quảng Trị: 537,476,
Quảng Bình: 887,588
Trúng 223 Bình Định,
Trúng 537 Quảng Trị,
Trúng 887 Quảng Bình
643
15-03-23Đà Nẵng: 983,104,
Khánh Hòa: 669,324
Trúng 983 Đà Nẵng,
Trúng 669 Khánh Hòa
391
14-03-23Đắc Lắc: 407,911,
Quảng Nam: 194,521
Trúng 407 Đắc Lắc,
Trúng 194 Quảng Nam
242
13-03-23TT Huế: 361,429,
Phú Yên: 245,109
Trúng 361 TT Huế,
Trúng 245 Phú Yên
871
12-03-23Kon Tum: 717,125,
Khánh Hòa: 924,026
Trúng 717 Kon Tum,
Trúng 924 Khánh Hòa
263
11-03-23Đà Nẵng: 547,554,
Quảng Ngãi: 289,553,
Đắc Nông: 932,097
Trúng 547 Đà Nẵng,
Trúng 289 Quảng Ngãi,
Trúng 932 Đắc Nông
428
10-03-23Gia Lai: 782,584,
Ninh Thuận: 937,980
Trúng 782 Gia Lai,
Trúng 937 Ninh Thuận
548
09-03-23Bình Định: 581,185,
Quảng Trị: 793,138,
Quảng Bình: 075,976
Trúng 581 Bình Định,
Trúng 793 Quảng Trị,
Trúng 075 Quảng Bình
289
08-03-23Đà Nẵng: 064,521,
Khánh Hòa: 278,226
Trúng 278 Khánh Hòa556
07-03-23Đắc Lắc: 444,292,
Quảng Nam: 022,027
Trúng 444 Đắc Lắc,
Trúng 022 Quảng Nam
631
06-03-23TT Huế: 317,701,
Phú Yên: 362,879
Trúng 362 Phú Yên873