Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 400.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :03-10-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
03-10-23 Đắc Lắc
Quảng Nam
02-10-23TT Huế: 967,734,
Phú Yên: 473,534
Trúng 967 TT Huế462
01-10-23Kon Tum: 146,226,
Khánh Hòa: 218,498
Trúng 218 Khánh Hòa472
30-09-23Đà Nẵng: 160,775,
Quảng Ngãi: 308,896,
Đắc Nông: 479,003
Trúng 160 Đà Nẵng,
Trúng 308 Quảng Ngãi,
Trúng 479 Đắc Nông
347
29-09-23Gia Lai: 924,951,
Ninh Thuận: 690,970
Trúng 924 Gia Lai763
28-09-23Bình Định: 767,864,
Quảng Trị: 800,045,
Quảng Bình: 257,925
Trúng 800 Quảng Trị,
Trúng 257 Quảng Bình
652
27-09-23Đà Nẵng: 476,989,
Khánh Hòa: 781,454
Trúng 476 Đà Nẵng,
Trúng 781 Khánh Hòa
399
26-09-23Đắc Lắc: 671,754,
Quảng Nam: 105,055
Trúng 671 Đắc Lắc,
Trúng 105 Quảng Nam
676
25-09-23TT Huế: 910,996,
Phú Yên: 754,428
Trúng 910 TT Huế,
Trúng 754 Phú Yên
811
24-09-23Kon Tum: 314,106,
Khánh Hòa: 054,552
Trúng 314 Kon Tum,
Trúng 054 Khánh Hòa
821
23-09-23Đà Nẵng: 709,214,
Quảng Ngãi: 753,059,
Đắc Nông: 281,179
Trúng 753 Quảng Ngãi,
Trúng 281 Đắc Nông
668
22-09-23Gia Lai: 982,376,
Ninh Thuận: 275,639
Trượt879
21-09-23Bình Định: 398,796,
Quảng Trị: 443,148,
Quảng Bình: 456,776
Trúng 443 Quảng Trị449
20-09-23Đà Nẵng: 744,030,
Khánh Hòa: 985,520
Trúng 744 Đà Nẵng,
Trúng 985 Khánh Hòa
421
19-09-23Đắc Lắc: 389,701,
Quảng Nam: 508,890
Trúng 389 Đắc Lắc761
18-09-23TT Huế: 515,387,
Phú Yên: 558,038
Trúng 515 TT Huế,
Trúng 558 Phú Yên
849
17-09-23Kon Tum: 417,963,
Khánh Hòa: 693,992
Trượt934
16-09-23Đà Nẵng: 201,875,
Quảng Ngãi: 830,707,
Đắc Nông: 555,818
Trúng 201 Đà Nẵng,
Trúng 830 Quảng Ngãi,
Trúng 555 Đắc Nông
386
15-09-23Gia Lai: 167,765,
Ninh Thuận: 234,639
Trúng 167 Gia Lai,
Trúng 234 Ninh Thuận
935
14-09-23Bình Định: 352,997,
Quảng Trị: 168,388,
Quảng Bình: 776,244
Trúng 352 Bình Định,
Trúng 168 Quảng Trị,
Trúng 776 Quảng Bình
493
13-09-23Đà Nẵng: 787,877,
Khánh Hòa: 317,392
Trúng 787 Đà Nẵng,
Trúng 317 Khánh Hòa
871
12-09-23Đắc Lắc: 155,694,
Quảng Nam: 205,282
Trúng 155 Đắc Lắc,
Trúng 205 Quảng Nam
491
11-09-23TT Huế: 642,759,
Phú Yên: 125,147
Trúng 642 TT Huế,
Trúng 125 Phú Yên
627