Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :06-12-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Bao Lô Kết quả Theo
06-12-23 Đà Nẵng
Khánh Hòa
05-12-23Đắc Lắc: 68,
Quảng Nam: 20
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
335
04-12-23TT Huế: 73,
Phú Yên: 53
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
315
03-12-23Kon Tum: 59,
Khánh Hòa: 73
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
374
02-12-23Đà Nẵng: 01,
Quảng Ngãi: 22,
Đắc Nông: 15
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
335
01-12-23Gia Lai: 03,
Ninh Thuận: 31
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
361
30-11-23Bình Định: 47,
Quảng Trị: 37,
Quảng Bình: 39
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
342
29-11-23Đà Nẵng: 50,
Khánh Hòa: 80
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
368
28-11-23Đắc Lắc: 42,
Quảng Nam: 52
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
313
27-11-23TT Huế: 89,
Phú Yên: 70
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
356
26-11-23Kon Tum: 45,
Khánh Hòa: 09
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
349
25-11-23Đà Nẵng: 05,
Quảng Ngãi: 34,
Đắc Nông: 23
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
356
24-11-23Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 02
Trúng Gia Lai311
23-11-23Bình Định: 04,
Quảng Trị: 93,
Quảng Bình: 74
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
347
22-11-23Đà Nẵng: 43,
Khánh Hòa: 04
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
342
21-11-23Đắc Lắc: 31,
Quảng Nam: 65
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
347
20-11-23TT Huế: 26,
Phú Yên: 57
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
364
19-11-23Kon Tum: 24,
Khánh Hòa: 67
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
349
18-11-23Đà Nẵng: 30,
Quảng Ngãi: 34,
Đắc Nông: 89
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
342
17-11-23Gia Lai: 00,
Ninh Thuận: 34
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
373
16-11-23Bình Định: 56,
Quảng Trị: 13,
Quảng Bình: 67
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
330
15-11-23Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 48
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
347
14-11-23Đắc Lắc: 86,
Quảng Nam: 92
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
349