Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Soi cầu chuẩn xác ngày :03-10-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
03-10-23 Đắc Lắc
Quảng Nam
02-10-23TT Huế: 51,
Phú Yên: 06
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
366
01-10-23Kon Tum: 40,
Khánh Hòa: 97
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
375
30-09-23Đà Nẵng: 72,
Quảng Ngãi: 20,
Đắc Nông: 90
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
336
29-09-23Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 94
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
355
28-09-23Bình Định: 09,
Quảng Trị: 04,
Quảng Bình: 42
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
352
27-09-23Đà Nẵng: 53,
Khánh Hòa: 32
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
333
26-09-23Đắc Lắc: 43,
Quảng Nam: 05
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
375
25-09-23TT Huế: 45,
Phú Yên: 53
Trúng TT Huế307
24-09-23Kon Tum: 52,
Khánh Hòa: 62
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
323
23-09-23Đà Nẵng: 93,
Quảng Ngãi: 28,
Đắc Nông: 02
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
376
22-09-23Gia Lai: 39,
Ninh Thuận: 28
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
358
21-09-23Bình Định: 62,
Quảng Trị: 90,
Quảng Bình: 28
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
369
20-09-23Đà Nẵng: 77,
Khánh Hòa: 21
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
345
19-09-23Đắc Lắc: 67,
Quảng Nam: 78
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
344
18-09-23TT Huế: 49,
Phú Yên: 71
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
355
17-09-23Kon Tum: 44,
Khánh Hòa: 22
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
316
16-09-23Đà Nẵng: 86,
Quảng Ngãi: 80,
Đắc Nông: 46
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
340
15-09-23Gia Lai: 76,
Ninh Thuận: 72
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
345
14-09-23Bình Định: 42,
Quảng Trị: 27,
Quảng Bình: 43
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
374
13-09-23Đà Nẵng: 74,
Khánh Hòa: 06
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
349
12-09-23Đắc Lắc: 48,
Quảng Nam: 05
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
370
11-09-23TT Huế: 37,
Phú Yên: 20
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
338