Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 1.500.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :06-12-23


Nạp đủ tiền, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
06-12-23 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
05-12-23Bến Tre: 968,
Vũng Tàu: 661,
Bạc Liêu: 152
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
554
04-12-23TP HCM: 086,
Đồng Tháp: 576,
Cà Mau: 278
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
705
03-12-23Tiền Giang: 171,
Kiên Giang: 556,
Đà Lạt: 570
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
314
02-12-23TP HCM: 518,
Long An: 313,
Bình Phước: 415,
Hậu Giang: 592
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
482
01-12-23Vĩnh Long: 787,
Bình Dương: 880,
Trà Vinh: 903
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
631
30-11-23Tây Ninh: 171,
An Giang: 874,
Bình Thuận: 173
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
807
29-11-23Đồng Nai: 648,
Cần Thơ: 295,
Sóc Trăng: 531
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
695
28-11-23Bến Tre: 228,
Vũng Tàu: 876,
Bạc Liêu: 155
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
558
27-11-23TP HCM: 312,
Đồng Tháp: 358,
Cà Mau: 790
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
670
26-11-23Tiền Giang: 895,
Kiên Giang: 037,
Đà Lạt: 552
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
743
25-11-23TP HCM: 351,
Long An: 932,
Bình Phước: 117,
Hậu Giang: 823
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
671
24-11-23Vĩnh Long: 230,
Bình Dương: 096,
Trà Vinh: 231
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
505
23-11-23Tây Ninh: 632,
An Giang: 911,
Bình Thuận: 468
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
385
22-11-23Đồng Nai: 240,
Cần Thơ: 815,
Sóc Trăng: 700
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
224
21-11-23Bến Tre: 052,
Vũng Tàu: 823,
Bạc Liêu: 530
Trúng Vũng Tàu505
20-11-23TP HCM: 003,
Đồng Tháp: 710,
Cà Mau: 350
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
825
19-11-23Tiền Giang: 668,
Kiên Giang: 960,
Đà Lạt: 093
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
582
18-11-23TP HCM: 430,
Long An: 554,
Bình Phước: 867,
Hậu Giang: 376
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
696
17-11-23Vĩnh Long: 443,
Bình Dương: 049,
Trà Vinh: 525
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
730
16-11-23Tây Ninh: 638,
An Giang: 301,
Bình Thuận: 098
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
321
15-11-23Đồng Nai: 466,
Cần Thơ: 032,
Sóc Trăng: 328
Trúng Sóc Trăng448
14-11-23Bến Tre: 547,
Vũng Tàu: 780,
Bạc Liêu: 229
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
792