Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 500.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :06-12-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
06-12-23 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
05-12-23Bến Tre: 968,
Vũng Tàu: 661,
Bạc Liêu: 152
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
458
04-12-23TP HCM: 122,
Đồng Tháp: 576,
Cà Mau: 278
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
321
03-12-23Tiền Giang: 524,
Kiên Giang: 556,
Đà Lạt: 570
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
490
02-12-23TP HCM: 659,
Long An: 051,
Bình Phước: 415,
Hậu Giang: 592
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
524
01-12-23Vĩnh Long: 787,
Bình Dương: 880,
Trà Vinh: 903
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
702
30-11-23Tây Ninh: 171,
An Giang: 874,
Bình Thuận: 173
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
811
29-11-23Đồng Nai: 993,
Cần Thơ: 295,
Sóc Trăng: 531
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
246
28-11-23Bến Tre: 228,
Vũng Tàu: 876,
Bạc Liêu: 693
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
487
27-11-23TP HCM: 356,
Đồng Tháp: 358,
Cà Mau: 790
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
519
26-11-23Tiền Giang: 895,
Kiên Giang: 037,
Đà Lạt: 883
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
711
25-11-23TP HCM: 173,
Long An: 932,
Bình Phước: 117,
Hậu Giang: 823
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
537
24-11-23Vĩnh Long: 230,
Bình Dương: 096,
Trà Vinh: 231
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
460
23-11-23Tây Ninh: 632,
An Giang: 911,
Bình Thuận: 468
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
654
22-11-23Đồng Nai: 240,
Cần Thơ: 815,
Sóc Trăng: 700
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
387
21-11-23Bến Tre: 344,
Vũng Tàu: 823,
Bạc Liêu: 081
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
692
20-11-23TP HCM: 003,
Đồng Tháp: 710,
Cà Mau: 891
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
535
19-11-23Tiền Giang: 668,
Kiên Giang: 960,
Đà Lạt: 484
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
673
18-11-23TP HCM: 430,
Long An: 554,
Bình Phước: 867,
Hậu Giang: 376
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
463
17-11-23Vĩnh Long: 443,
Bình Dương: 049,
Trà Vinh: 525
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
539
16-11-23Tây Ninh: 638,
An Giang: 045,
Bình Thuận: 098
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
438
15-11-23Đồng Nai: 348,
Cần Thơ: 811,
Sóc Trăng: 328
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
597
14-11-23Bến Tre: 547,
Vũng Tàu: 780,
Bạc Liêu: 229
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
484