Lô ba số Miền Nam Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :03-10-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô ba số Kết quả Theo
03-10-23 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
02-10-23TP HCM: 947,
Đồng Tháp: 862,
Cà Mau: 052
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
372
01-10-23Tiền Giang: 151,
Kiên Giang: 035,
Đà Lạt: 945
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
376
30-09-23TP HCM: 113,
Long An: 077,
Bình Phước: 574,
Hậu Giang: 571
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
335
29-09-23Vĩnh Long: 429,
Bình Dương: 870,
Trà Vinh: 426
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
353
28-09-23Tây Ninh: 566,
An Giang: 778,
Bình Thuận: 775
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
348
27-09-23Đồng Nai: 247,
Cần Thơ: 057,
Sóc Trăng: 399
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
338
26-09-23Bến Tre: 355,
Vũng Tàu: 159,
Bạc Liêu: 013
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
346
25-09-23TP HCM: 697,
Đồng Tháp: 129,
Cà Mau: 837
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
367
24-09-23Tiền Giang: 523,
Kiên Giang: 733,
Đà Lạt: 776
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
362
23-09-23TP HCM: 771,
Long An: 207,
Bình Phước: 662,
Hậu Giang: 229
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
354
22-09-23Vĩnh Long: 563,
Bình Dương: 967,
Trà Vinh: 028
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
357
21-09-23Tây Ninh: 399,
An Giang: 493,
Bình Thuận: 668
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
344
20-09-23Đồng Nai: 728,
Cần Thơ: 698,
Sóc Trăng: 216
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
381
19-09-23Bến Tre: 190,
Vũng Tàu: 659,
Bạc Liêu: 623
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
333
18-09-23TP HCM: 982,
Đồng Tháp: 413,
Cà Mau: 230
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
344
17-09-23Tiền Giang: 831,
Kiên Giang: 972,
Đà Lạt: 660
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
332
16-09-23TP HCM: 324,
Long An: 778,
Bình Phước: 874,
Hậu Giang: 313
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
344
15-09-23Vĩnh Long: 104,
Bình Dương: 532,
Trà Vinh: 079
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
336
14-09-23Tây Ninh: 327,
An Giang: 550,
Bình Thuận: 521
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
324
13-09-23Đồng Nai: 604,
Cần Thơ: 372,
Sóc Trăng: 202
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
359
12-09-23Bến Tre: 920,
Vũng Tàu: 010,
Bạc Liêu: 061
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
328
11-09-23TP HCM: 875,
Đồng Tháp: 166,
Cà Mau: 909
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
343