Giải Tám Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :03-10-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
03-10-23 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
02-10-23TP HCM: 91,
Đồng Tháp: 92,
Cà Mau: 13
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
232
01-10-23Tiền Giang: 68,
Kiên Giang: 64,
Đà Lạt: 33
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
261
30-09-23TP HCM: 44,
Long An: 96,
Bình Phước: 09,
Hậu Giang: 46
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
232
29-09-23Vĩnh Long: 94,
Bình Dương: 60,
Trà Vinh: 00
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
242
28-09-23Tây Ninh: 89,
An Giang: 86,
Bình Thuận: 56
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
266
27-09-23Đồng Nai: 71,
Cần Thơ: 39,
Sóc Trăng: 64
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
272
26-09-23Bến Tre: 41,
Vũng Tàu: 95,
Bạc Liêu: 53
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
260
25-09-23TP HCM: 49,
Đồng Tháp: 15,
Cà Mau: 64
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
242
24-09-23Tiền Giang: 89,
Kiên Giang: 00,
Đà Lạt: 93
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
270
23-09-23TP HCM: 51,
Long An: 67,
Bình Phước: 89,
Hậu Giang: 54
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
245
22-09-23Vĩnh Long: 17,
Bình Dương: 77,
Trà Vinh: 02
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
287
21-09-23Tây Ninh: 85,
An Giang: 43,
Bình Thuận: 14
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
262
20-09-23Đồng Nai: 87,
Cần Thơ: 98,
Sóc Trăng: 62
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
239
19-09-23Bến Tre: 28,
Vũng Tàu: 22,
Bạc Liêu: 59
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
257
18-09-23TP HCM: 57,
Đồng Tháp: 74,
Cà Mau: 75
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
236
17-09-23Tiền Giang: 17,
Kiên Giang: 64,
Đà Lạt: 27
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
251
16-09-23TP HCM: 51,
Long An: 59,
Bình Phước: 14,
Hậu Giang: 06
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
225
15-09-23Vĩnh Long: 73,
Bình Dương: 16,
Trà Vinh: 78
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
261
14-09-23Tây Ninh: 42,
An Giang: 65,
Bình Thuận: 97
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
256
13-09-23Đồng Nai: 73,
Cần Thơ: 69,
Sóc Trăng: 16
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
254
12-09-23Bến Tre: 49,
Vũng Tàu: 36,
Bạc Liêu: 77
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
281
11-09-23TP HCM: 99,
Đồng Tháp: 11,
Cà Mau: 02
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
234