Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :06-12-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
06-12-23 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
05-12-23Bến Tre: 68,
Vũng Tàu: 61,
Bạc Liêu: 52
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
259
04-12-23TP HCM: 62,
Đồng Tháp: 76,
Cà Mau: 78
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
250
03-12-23Tiền Giang: 71,
Kiên Giang: 56,
Đà Lạt: 70
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
226
02-12-23TP HCM: 59,
Long An: 51,
Bình Phước: 15,
Hậu Giang: 92
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
263
01-12-23Vĩnh Long: 75,
Bình Dương: 40,
Trà Vinh: 63
Trượt231
30-11-23Tây Ninh: 25,
An Giang: 42,
Bình Thuận: 66
Trượt254
29-11-23Đồng Nai: 93,
Cần Thơ: 95,
Sóc Trăng: 31
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
251
28-11-23Bến Tre: 28,
Vũng Tàu: 76,
Bạc Liêu: 55
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
228
27-11-23TP HCM: 12,
Đồng Tháp: 58,
Cà Mau: 90
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
250
26-11-23Tiền Giang: 95,
Kiên Giang: 37,
Đà Lạt: 52
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
255
25-11-23TP HCM: 73,
Long An: 32,
Bình Phước: 17,
Hậu Giang: 23
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
235
24-11-23Vĩnh Long: 30,
Bình Dương: 96,
Trà Vinh: 31
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
243
23-11-23Tây Ninh: 32,
An Giang: 11,
Bình Thuận: 68
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
281
22-11-23Đồng Nai: 40,
Cần Thơ: 95,
Sóc Trăng: 00
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
261
21-11-23Bến Tre: 44,
Vũng Tàu: 23,
Bạc Liêu: 81
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
262
20-11-23TP HCM: 03,
Đồng Tháp: 10,
Cà Mau: 50
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
239
19-11-23Tiền Giang: 68,
Kiên Giang: 60,
Đà Lạt: 84
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
236
18-11-23TP HCM: 30,
Long An: 54,
Bình Phước: 67,
Hậu Giang: 76
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
259
17-11-23Vĩnh Long: 43,
Bình Dương: 49,
Trà Vinh: 34
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
245
16-11-23Tây Ninh: 38,
An Giang: 01,
Bình Thuận: 98
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
268
15-11-23Đồng Nai: 28,
Cần Thơ: 11,
Sóc Trăng: 90
Trúng Cần Thơ212
14-11-23Bến Tre: 47,
Vũng Tàu: 80,
Bạc Liêu: 29
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
242