Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :03-10-23


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
03-10-23 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
02-10-23TP HCM: 71,
Đồng Tháp: 44,
Cà Mau: 03
Trúng TP HCM249
01-10-23Tiền Giang: 94,
Kiên Giang: 14,
Đà Lạt: 15
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
256
30-09-23TP HCM: 51,
Long An: 78,
Bình Phước: 94,
Hậu Giang: 45
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
241
29-09-23Vĩnh Long: 28,
Bình Dương: 48,
Trà Vinh: 40
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
253
28-09-23Tây Ninh: 16,
An Giang: 40,
Bình Thuận: 72
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
255
27-09-23Đồng Nai: 37,
Cần Thơ: 61,
Sóc Trăng: 93
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
269
26-09-23Bến Tre: 03,
Vũng Tàu: 40,
Bạc Liêu: 31
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
223
25-09-23TP HCM: 17,
Đồng Tháp: 71,
Cà Mau: 43
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
249
24-09-23Tiền Giang: 48,
Kiên Giang: 18,
Đà Lạt: 47
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
270
23-09-23TP HCM: 41,
Long An: 24,
Bình Phước: 73,
Hậu Giang: 09
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
269
22-09-23Trà Vinh: 91,
Vĩnh Long: 61,
Bình Dương: 67
Trúng Trà Vinh,
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
224
21-09-23Tây Ninh: 58,
An Giang: 08,
Bình Thuận: 34
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
239
20-09-23Đồng Nai: 87,
Cần Thơ: 70,
Sóc Trăng: 68
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
231
19-09-23Bến Tre: 53,
Vũng Tàu: 54,
Bạc Liêu: 94
Trúng Bạc Liêu278
18-09-23TP HCM: 75,
Đồng Tháp: 80,
Cà Mau: 68
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
223
17-09-23Tiền Giang: 46,
Kiên Giang: 40,
Đà Lạt: 20
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
220
16-09-23TP HCM: 47,
Long An: 78,
Bình Phước: 82,
Hậu Giang: 78
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
241
15-09-23Vĩnh Long: 35,
Bình Dương: 53,
Trà Vinh: 09
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
232
14-09-23Tây Ninh: 86,
An Giang: 10,
Bình Thuận: 54
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
288
13-09-23Đồng Nai: 32,
Cần Thơ: 86,
Sóc Trăng: 02
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
238
12-09-23Bến Tre: 04,
Vũng Tàu: 81,
Bạc Liêu: 96
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
254
11-09-23TP HCM: 81,
Đồng Tháp: 53,
Cà Mau: 11
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
231