Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :03-10-23


Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
03-10-23 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
02-10-23TP HCM: 71,
Đồng Tháp: 13,
Cà Mau: 73
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
250
01-10-23Tiền Giang: 94,
Kiên Giang: 14,
Đà Lạt: 32
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
266
30-09-23TP HCM: 51,
Long An: 78,
Bình Phước: 94,
Hậu Giang: 45
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
229
29-09-23Vĩnh Long: 28,
Bình Dương: 48,
Trà Vinh: 40
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
267
28-09-23Tây Ninh: 16,
An Giang: 40,
Bình Thuận: 72
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
231
27-09-23Cần Thơ: 61,
Sóc Trăng: 93,
Đồng Nai: 37
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng,
Trúng Đồng Nai
238
26-09-23Bến Tre: 03,
Vũng Tàu: 40,
Bạc Liêu: 31
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
230
25-09-23TP HCM: 17,
Đồng Tháp: 71,
Cà Mau: 43
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
267
24-09-23Tiền Giang: 48,
Kiên Giang: 09,
Đà Lạt: 47
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
247
23-09-23TP HCM: 54,
Long An: 24,
Bình Phước: 73,
Hậu Giang: 81
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
254
22-09-23Vĩnh Long: 61,
Bình Dương: 69,
Trà Vinh: 78
Trúng Vĩnh Long262
21-09-23Tây Ninh: 58,
An Giang: 08,
Bình Thuận: 34
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
249
20-09-23Đồng Nai: 87,
Cần Thơ: 70,
Sóc Trăng: 68
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
219
19-09-23Bến Tre: 94,
Vũng Tàu: 59,
Bạc Liêu: 59
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
234
18-09-23TP HCM: 73,
Đồng Tháp: 80,
Cà Mau: 68
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
234
17-09-23Tiền Giang: 46,
Kiên Giang: 40,
Đà Lạt: 20
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
250
16-09-23TP HCM: 47,
Long An: 78,
Bình Phước: 68,
Hậu Giang: 78
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
249
15-09-23Vĩnh Long: 35,
Bình Dương: 53,
Trà Vinh: 09
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
287
14-09-23Tây Ninh: 86,
An Giang: 10,
Bình Thuận: 94
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
252
13-09-23Đồng Nai: 32,
Cần Thơ: 21,
Sóc Trăng: 02
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
252
12-09-23Bến Tre: 04,
Vũng Tàu: 81,
Bạc Liêu: 32
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
243
11-09-23TP HCM: 49,
Đồng Tháp: 53,
Cà Mau: 64
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
253