Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Mua số Víp Chắc ăn 100% ngày :03-10-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đề Kết quả Theo
03-10-23 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
02-10-23TP HCM: 71,
Đồng Tháp: 13,
Cà Mau: 73
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
257
01-10-23Tiền Giang: 84,
Kiên Giang: 14,
Đà Lạt: 32
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
252
30-09-23TP HCM: 51,
Long An: 78,
Bình Phước: 94,
Hậu Giang: 45
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
248
29-09-23Vĩnh Long: 28,
Bình Dương: 48,
Trà Vinh: 40
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
251
28-09-23Tây Ninh: 16,
An Giang: 40,
Bình Thuận: 72
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
268
27-09-23Đồng Nai: 37,
Cần Thơ: 61,
Sóc Trăng: 93
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
241
26-09-23Bến Tre: 03,
Vũng Tàu: 40,
Bạc Liêu: 31
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
232
25-09-23TP HCM: 17,
Đồng Tháp: 71,
Cà Mau: 43
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
232
24-09-23Tiền Giang: 48,
Kiên Giang: 18,
Đà Lạt: 47
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
237
23-09-23TP HCM: 08,
Long An: 24,
Bình Phước: 73,
Hậu Giang: 81
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
237
22-09-23Vĩnh Long: 61,
Bình Dương: 67,
Trà Vinh: 91
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
269
21-09-23Tây Ninh: 58,
An Giang: 08,
Bình Thuận: 34
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
218
20-09-23Đồng Nai: 87,
Cần Thơ: 50,
Sóc Trăng: 68
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
287
19-09-23Bến Tre: 71,
Vũng Tàu: 59,
Bạc Liêu: 94
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
262
18-09-23TP HCM: 73,
Đồng Tháp: 80,
Cà Mau: 68
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
265
17-09-23Tiền Giang: 46,
Kiên Giang: 40,
Đà Lạt: 20
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
241
16-09-23TP HCM: 47,
Long An: 78,
Bình Phước: 68,
Hậu Giang: 78
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
252
15-09-23Vĩnh Long: 35,
Bình Dương: 53,
Trà Vinh: 09
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
238
14-09-23Tây Ninh: 86,
An Giang: 10,
Bình Thuận: 94
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
237
13-09-23Đồng Nai: 32,
Cần Thơ: 86,
Sóc Trăng: 02
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
260
12-09-23Bến Tre: 04,
Vũng Tàu: 81,
Bạc Liêu: 32
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
239
11-09-23TP HCM: 81,
Đồng Tháp: 53,
Cà Mau: 64
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
254