Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip: 200.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :06-12-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
06-12-23 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
05-12-23Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đầu 6 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 2 Bạc Liêu
230
04-12-23TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 6 TP HCM,
Trúng đuôi 6 Đồng Tháp
234
03-12-23Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
228
02-12-23TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đầu 5 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đuôi 5 Bình Phước,
Trúng đầu 9 Hậu Giang
240
01-12-23Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 0 Bình Dương,
Trúng đầu 0 Trà Vinh
253
30-11-23Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 Tây Ninh,
Trúng đầu 7 An Giang,
Trúng đuôi 3 Bình Thuận
252
29-11-23Đồng Nai: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đầu 9 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
249
28-11-23Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 2 Bến Tre,
Trúng đầu 7 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 5 Bạc Liêu
226
27-11-23TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 2 TP HCM,
Trúng đầu 5 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
243
26-11-23Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 9 Tiền Giang,
Trúng đuôi 7 Kiên Giang,
Trúng đầu 5 Đà Lạt
261
25-11-23TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 TP HCM,
Trúng đầu 3 Long An,
Trúng đuôi 7 Bình Phước,
Trúng đuôi 3 Hậu Giang
258
24-11-23Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 6 Bình Dương
252
23-11-23Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận219
22-11-23Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đầu 4 Đồng Nai,
Trúng đuôi 5 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
259
21-11-23Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 3 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 1 Bạc Liêu,
Trúng Đặc Biệt Bến Tre
234
20-11-23TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 TP HCM,
Trúng đầu 1 Đồng Tháp,
Trúng đầu 5 Cà Mau
269
19-11-23Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đuôi 0 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
250
18-11-23TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 TP HCM,
Trúng đuôi 4 Long An,
Trúng đuôi 7 Bình Phước,
Trúng đầu 7 Hậu Giang
235
17-11-23Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đầu 4 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
248
16-11-23Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Tây Ninh,
Trúng đuôi 8 Bình Thuận
242
15-11-23Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 4 Đồng Nai,
Trúng đuôi 1 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
215
14-11-23Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đuôi 0 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
230