Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip: 200.000 VNĐ

Đã Có Số Chắc ăn ngày :03-10-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
03-10-23 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
02-10-23TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 3 Đồng Tháp,
Trúng đầu 7 Cà Mau
284
01-10-23Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 4 Kiên Giang,
Trúng đầu 3 Đà Lạt
244
30-09-23TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 TP HCM,
Trúng đuôi 8 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 4 Hậu Giang
245
29-09-23Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đuôi 0 Trà Vinh
281
28-09-23Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 1 Tây Ninh,
Trúng đầu 4 An Giang,
Trúng đuôi 2 Bình Thuận
254
27-09-23Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Sóc Trăng: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
251
26-09-23Bến Tre: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
240
25-09-23TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp
236
24-09-23Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 8 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đầu 4 Đà Lạt
248
23-09-23TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 4 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đuôi 1 Hậu Giang
254
22-09-23Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 6 Vĩnh Long,
Trúng đầu 6 Bình Dương,
Trúng đầu 9 Trà Vinh
227
21-09-23Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đầu 0 An Giang,
Trúng đầu 3 Bình Thuận
242
20-09-23Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 7 Đồng Nai,
Trúng đuôi 0 Cần Thơ,
Trúng đầu 6 Sóc Trăng
274
19-09-23Bến Tre: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 9 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
260
18-09-23TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 0 Đồng Tháp,
Trúng đầu 6 Cà Mau
271
17-09-23Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 6 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang
260
16-09-23TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 8 Bình Phước,
Trúng đầu 7 Hậu Giang
253
15-09-23Vĩnh Long: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đầu 5 Bình Dương,
Trúng đuôi 9 Trà Vinh
227
14-09-23Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 6 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đầu 9 Bình Thuận
261
13-09-23Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đầu 8 Cần Thơ,
Trúng đuôi 2 Sóc Trăng
266
12-09-23Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đầu 8 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
229
11-09-23TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 1 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp
253