Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 400.000 VNĐ

Nhận Số bên dưới ngày :03-10-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
03-10-23 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
02-10-23TP HCM: 971,174,
Đồng Tháp: 384,903,
Cà Mau: 173,719
Trúng 971 TP HCM,
Trúng 173 Cà Mau
563
01-10-23Tiền Giang: 857,736,
Kiên Giang: 089,454,
Đà Lạt: 832,393
Trúng 832 Đà Lạt619
30-09-23TP HCM: 780,577,
Long An: 078,858,
Bình Phước: 394,006,
Hậu Giang: 512,765
Trúng 078 Long An,
Trúng 394 Bình Phước
603
29-09-23Vĩnh Long: 228,763,
Bình Dương: 548,584,
Trà Vinh: 484,259
Trúng 228 Vĩnh Long,
Trúng 548 Bình Dương
637
28-09-23Tây Ninh: 116,686,
An Giang: 025,838,
Bình Thuận: 672,954
Trúng 116 Tây Ninh,
Trúng 672 Bình Thuận
405
27-09-23Đồng Nai: 337,788,
Cần Thơ: 861,068,
Sóc Trăng: 893,164
Trúng 337 Đồng Nai,
Trúng 861 Cần Thơ,
Trúng 893 Sóc Trăng
744
26-09-23Bến Tre: 503,782,
Vũng Tàu: 040,457,
Bạc Liêu: 731,796
Trúng 503 Bến Tre,
Trúng 040 Vũng Tàu,
Trúng 731 Bạc Liêu
643
25-09-23TP HCM: 542,212,
Đồng Tháp: 871,842,
Cà Mau: 543,039
Trúng 871 Đồng Tháp,
Trúng 543 Cà Mau
439
24-09-23Tiền Giang: 448,723,
Kiên Giang: 118,533,
Đà Lạt: 547,855
Trúng 448 Tiền Giang,
Trúng 118 Kiên Giang,
Trúng 547 Đà Lạt
462
23-09-23TP HCM: 641,442,
Long An: 524,813,
Bình Phước: 073,396,
Hậu Giang: 781,918
Trúng 641 TP HCM,
Trúng 524 Long An,
Trúng 073 Bình Phước,
Trúng 781 Hậu Giang
464
22-09-23Vĩnh Long: 661,794,
Bình Dương: 967,968,
Trà Vinh: 863,598
Trúng 661 Vĩnh Long,
Trúng 967 Bình Dương
298
21-09-23Tây Ninh: 858,594,
An Giang: 808,636,
Bình Thuận: 134,186
Trúng 858 Tây Ninh,
Trúng 808 An Giang,
Trúng 134 Bình Thuận
449
20-09-23Đồng Nai: 787,960,
Cần Thơ: 370,633,
Sóc Trăng: 568,347
Trúng 787 Đồng Nai,
Trúng 370 Cần Thơ,
Trúng 568 Sóc Trăng
682
19-09-23Bến Tre: 694,475,
Vũng Tàu: 944,216,
Bạc Liêu: 358,012
Trúng 694 Bến Tre827
18-09-23TP HCM: 316,537,
Đồng Tháp: 180,491,
Cà Mau: 588,195
Trúng 180 Đồng Tháp735
17-09-23Tiền Giang: 246,813,
Kiên Giang: 440,234,
Đà Lạt: 620,961
Trúng 246 Tiền Giang,
Trúng 440 Kiên Giang,
Trúng 620 Đà Lạt
658
16-09-23Long An: 035,146,
Bình Phước: 629,480,
Hậu Giang: 278,678,
TP HCM: 447,778
Trúng 278 Hậu Giang,
Trúng 447 TP HCM
707
15-09-23Vĩnh Long: 818,603,
Bình Dương: 753,900,
Trà Vinh: 509,663
Trúng 753 Bình Dương,
Trúng 509 Trà Vinh
423
14-09-23Tây Ninh: 586,105,
An Giang: 910,738,
Bình Thuận: 294,888
Trúng 586 Tây Ninh,
Trúng 910 An Giang,
Trúng 294 Bình Thuận
473
13-09-23Đồng Nai: 332,911,
Cần Thơ: 311,071,
Sóc Trăng: 548,814
Trúng 332 Đồng Nai474
12-09-23Bến Tre: 704,734,
Vũng Tàu: 281,833,
Bạc Liêu: 032,557
Trúng 704 Bến Tre,
Trúng 281 Vũng Tàu,
Trúng 032 Bạc Liêu
331
11-09-23TP HCM: 528,099,
Đồng Tháp: 053,897,
Cà Mau: 364,401
Trúng 053 Đồng Tháp,
Trúng 364 Cà Mau
366