Lô Xiên 2 Víp MB: 200.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :28-03-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Lô xiên 2 Kết quả Theo
28-03-23
27-03-2336,30Trúng252
26-03-2300,59Trượt247
25-03-2374,22Trúng229
24-03-2372,04Trúng234
23-03-2374,46Trúng251
22-03-2319,57Trúng255
21-03-2300,85Trúng237
20-03-2309,77Trúng224
19-03-2372,56Trúng236
18-03-2323,88Trúng242
17-03-2305,86Trúng225
16-03-2395,20Trúng269
15-03-2335,00Trúng257
14-03-2360,85Trúng228
13-03-2320,95Trúng224
12-03-2345,77Trúng242
11-03-2376,05Trúng241
10-03-2320,01Trúng245
09-03-2351,73Trúng220
08-03-2394,35Trúng224
07-03-2300,30Trúng269
06-03-2360,40Trượt226