Dàn đề 8 con VIP: 400.000 VNĐ

Chúc các bạn may mắn ngày :03-10-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Dàn đề 8 con Kết quả Theo
03-10-23
02-10-2334,73,50,72,66,24,46,07Ăn đề 73193
01-10-2362,59,67,89,39,37,27,97Ăn đề 89195
30-09-2362,32,24,89,10,05,17,95Trượt165
29-09-2304,34,43,16,44,68,79,22Ăn đề 44182
28-09-2335,94,55,70,86,22,06,71Trượt190
27-09-2367,47,17,60,21,47,18,90Ăn đề 47163
26-09-2373,70,33,79,90,92,07,91Trượt195
25-09-2379,45,75,03,80,15,86,81Ăn đề 79191
24-09-2378,32,39,84,38,73,67,22Ăn đề 78187
23-09-2377,22,83,89,92,39,17,82Ăn đề 22172
22-09-2394,44,14,18,22,42,75,93Ăn đề 14159
21-09-2324,11,20,90,66,59,80,23Ăn đề 66156
20-09-2365,61,15,03,03,27,05,72Ăn đề 03179
19-09-2325,06,53,15,82,44,42,81Ăn 25160
18-09-2382,32,04,05,93,69,88,83Ăn 04193
17-09-2370,65,23,27,73,72,78,42Ăn đề 65185
16-09-2323,55,05,31,24,53,38,57Ăn đề 24177
15-09-2386,79,07,39,52,08,16,54Trượt150
14-09-2331,38,51,60,23,50,07,22Ăn đề 22196
13-09-2350,01,83,97,84,94,85,33Ăn đề 50169
12-09-2317,98,60,77,08,82,38,07Trượt181
11-09-2340,55,73,34,05,46,68,61Ăn 68195