Dàn đề 6 con VIP: 500.000 VNĐ

Soi số đẹp nhất ngày :06-12-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Dàn đề 6 con Kết quả Theo
06-12-23
05-12-2352,70,23,21,43,47Ăn đề 21152
04-12-2337,51,85,15,63,09Trượt192
03-12-2393,16,38,32,71,92Ăn 16168
02-12-2371,46,95,40,42,58Trượt167
01-12-2304,66,09,01,67,43Ăn đề 01156
30-11-2341,48,01,26,65,03Ăn đề 26192
29-11-2327,47,13,41,74,45Ăn đề 41169
28-11-2366,94,22,13,45,69Ăn đề 13183
27-11-2338,54,98,33,34,31Trượt193
26-11-2380,96,49,57,62,18Trượt177
25-11-2319,89,16,16,45,27Ăn đề 16194
24-11-2339,49,28,93,59,52Ăn đề 52198
23-11-2304,41,50,99,81,58Ăn đề 99187
22-11-2349,93,51,77,10,70Ăn 70159
21-11-2362,26,93,09,48,96Ăn đề 48177
20-11-2322,42,01,71,30,60Ăn đề 71157
19-11-2399,29,14,09,68,38Ăn đề 29190
18-11-2371,19,04,05,14,18Ăn đề 71183
17-11-2342,17,14,06,86,67Trượt191
16-11-2384,80,90,69,11,68Ăn đề 69161
15-11-2359,43,10,11,81,45Ăn đề 59158
14-11-2343,00,52,59,91,27Ăn đề 00194