Dàn đề 10 con VIP: 300.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :04-10-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Dàn đề 10 con Kết quả Theo
04-10-23
03-10-2356,57,19,28,68,53,39,15,79,98Ăn đề 56167
02-10-2310,77,41,50,26,30,12,68,35,73Ăn đề 73177
01-10-2303,08,89,05,59,92,77,63,42,98Ăn đề 89151
30-09-2301,68,88,52,61,09,85,92,71,19Trượt171
29-09-2396,67,97,69,05,03,94,04,30,01Trượt163
28-09-2311,52,08,32,16,19,98,76,79,09Ăn đề 98162
27-09-2315,22,16,67,43,71,11,47,13,33Ăn đề 47160
26-09-2370,08,15,74,97,77,60,36,87,53Ăn đề 36161
25-09-2303,79,74,96,39,43,34,87,06,58Ăn đề 79198
24-09-2381,78,00,60,14,79,59,84,70,02Ăn đề 78180
23-09-2322,57,70,90,34,04,12,75,49,07Ăn đề 22195
22-09-2310,61,02,70,09,00,14,71,81,22Ăn 14162
21-09-2391,08,84,48,53,86,66,33,81,32Ăn đề 66198
20-09-2303,71,33,69,12,93,98,28,77,08Ăn 03197
19-09-2334,66,12,80,77,64,60,25,37,88Ăn đề 25156
18-09-2332,89,60,63,64,87,56,42,04,07Ăn đề 04173
17-09-2322,10,23,93,28,14,65,83,47,99Ăn đề 65179
16-09-2324,04,56,83,67,94,43,86,50,75Ăn đề 24156
15-09-2345,50,67,92,75,31,07,86,41,60Trượt160
14-09-2365,55,20,48,32,37,27,54,59,02Trượt158
13-09-2396,44,28,50,62,34,33,41,72,46Ăn 50192
12-09-2327,79,05,15,99,32,39,52,18,94Ăn đề 32191